Možná

© 2013 Antonín Strnad

Možná že můžeš jen tak jít, milovat svět pro sebe žít.
Občas i trochu lhát a často si i brát to co ti vůbec nepatří.

Možná že můžeš zrazovat, do krve bít a křižovat.
Na špatné straně stát, říkat že nebojíš se, pro svoje viny umírat.

Ještě si můžeš říct : „Už dost, vždyť na zemi jsem jenom host“.
A taky můžeš znát, toho kdo má tě rád, kdo nikdy víru neztratí.

Ještě se můžeš obrátit, uvěřit v Boha - začít žít.
Půjde to já to vím, Ježíš je Boží Syn a On tě k Němu navrátí.

Copyright © 2014 - 2017 Antonín Strnad all rights reserved