Neuslyšíš neuvidíš

© 2013 Antonín Strnad

Co tu budu neuslyšíš, že se za Tvé jméno stydím.
Zlatý tele neuvidíš, když Tě chvíli neuvidím.
Nezabiju, nepokradu, neuteču, protože jsi Pán.

Z oka třísku svého bratra nikdy dolovat nebudu.
Nebudu se dívat z patra na lidi co žijí v bludu.
Na modlitbě ponesu je, přivedu je, protože jsi Pán.

Země a nebe jsou z Tebe, kde by se to vzalo.
Jsi cesta a pravda a život, slovo se tělem stalo.
Země a nebe jsou z Tebe, kde by se to vzalo.
Jsi cesta a pravda a život, slovo se tělem stalo.

Neřeknu že je to málo, Tvoje krev a Tvoje tělo.
Že se musíme víc snažit, aby se tu něco dělo.
Ty jsi byl na kříži a to stačí, Ty jsi plnou cenu dal.

Země a nebe jsou z Tebe, kde by se to vzalo.
Jsi cesta a pravda a život, slovo se tělem stalo.
Země a nebe jsou z Tebe, kde by se to vzalo.
Jsi cesta a pravda a život, slovo se tělem stalo.

Copyright © 2014 - 2017 Antonín Strnad all rights reserved